A Falvak Kultúrájáért Alapítvány küldetése

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány küldetése a hátrányos helyzetű települések életminőségének fejlesztése.

Az alapítvány több nemzetközi és országos jelentőségű hosszú távú programja mellett 2012. augusztus 17-én - humánerőforrását egy mintatérségre összpontosítva, a Felső Tisza-völgye vidékfejlesztési térségben - meghirdette komplex térségi életminőség-fejlesztési programját.

A középtávú program egyik pillére a 2013-ban kialakított Felső Tisza Völgye Információs Központ.

 

Felső Tisza Völgye Információs Központ bemutatkozása

Üzemeltető: Falvak Kultúrájáért Alapítvány

Életünk során már többször igazolódott, hogy a kultúra a fejlődés mozgatója. Különösen így van ez a minden korábbi értéket áruvá degradáló, „mammonimádata” időszakában, amikor a valaha még önellátásra képes, napjainkra azonban minden elemében végtelenül legyengített falusi létforma vívja végső küzdelmét. Ebbe a ma még kilátástalannak tűnő, értékmentő küzdelembe kapcsolódott be 1996-ban a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, valamint annak 2004-ben létrejött nemzetközi közössége a Kultúra Lovagrendje, mert úgy gondoltuk, hogy bizonyos tekintetben ma nagyobb a baj, mint 500 évvel ezelőtt. A Dózsa György-féle parasztháború időszakában. 1514. áprilisa és júliusa között a paraszti keresztes sereg a kizsákmányolás miatt fordult saját nemessége ellen, ma a kisebb - nagyobb térségek megélhetése mellett már a nemzetünk kultúrája is veszélyben van.

110 évvel ezelőtt Kodály Zoltán már doktori disszertációjában is foglalkozott a falvak népdalkincsével, és nyugodtan állapíthatta meg, hogy a vidék kultúrájából újjáépíthető a nemzet – városokban elveszett – kultúrája. Mi is tehetünk arról, hogy ez hogyan alakulhat a 21. – az informatika és Neumann János – században?

Oswald Spengler német filozófus, az életfilozófiák egyik kiemelkedő képviselője, politikai író, a konzervatív forradalom elméletének egyik teoretikusa szerint „modern” korunk a parasztoktól megköveteli, hogy a városi emberek világnézetét kövessék. Reményt keltő azonban, hogy nem mindenütt érvényesül ez a tendencia. Dániában külön oktatják, a hagyományos paraszti kultúrát. Az apáról fiúra szálló tudás a hosszú távú fenntarthatóság biztosítéka, amely a család generációinak fenntartását szolgálja. Ez alapján meggyőződésünk, hogy a falu, mint történelmi család alapú közösség fennmaradására, csakis akkor lesz lehetőségünk, ha a társadalom-gazdasági közösségi formaként megmaradhat a családszerveződésű természetes és hagyományos létforma.

Mit jelenet Tündérmező Bereg, AranyosSziget Aranyosapáti vonatkozásában? Mindkét elnevezés felhívja a figyelmet a térség különlegesen fontos kultúrtörténeti és a természeti értékeire. Érzékelteti a térség rendkívül színes turisztikai kínálatát, valamint rabul ejtő, változatos természetét, és egészséges termékeit. AranyosSziget a Föld olyan pontja, amelyet már "megszületése" első hónapjában valamennyi földrész magyarsága ismer. Az az objektum (emlékhely, pihehőhely), amelyet barátai népszerűsítenek, és amely hívja - várja vendégeit.

Az elmúlt évben az alapítvány anyaországi programjait elsősorban a hátrányos helyzetű Felső Tisza - völgye vidékfejlesztési térség 31 településére összpontosította. Az alapítvány számítva a Kultúra Lovagrendje tagjainak együttműködésére olyan „mintaprogramot” generált, amely – várhatóan széles körben – bizonyítja a nemzetközi közössége innovációs tevékenységének példaértékét. Egy civilszervezet részéről – főleg, ha az jelentős mértékben cigány nemzetiség által lakott térségben fejti ki működésének fő erejét, és jelentős szerepe ad a határon átívelő együttműködéseknek – a K+F intenzitás létrehozása nemes feladat. Az alapítvány célja ezzel, olyan tudás létrehozása, amelyet hasznosítva lehetővé válhat mérhető gazdasági növekedés elérése a hátrányos helyzetű térségében, vagy minimum az életminőség további csökkenésének lassítása.

Az alapítvány a térség termékeinek és szolgáltatásainak innovációján túl új vagy újszerű marketing és szervezési-szervezeti módszert bevezetésébe kezdett. Ezen belül kiemelt programként valamennyi településnek díszesen faragott tájékoztató táblát adományoz, amelyek – a maradéktalan felállítását követően – új térségi médiumként szolgálják térségi és helyi információellátást.

Az alapítvány kapcsolata a határontúli és az emigráció magyarságával folyamatosan fejlődik. A kultúrára alapozott anyaországi életminőség-fejlesztési programot értékteremtően támogatja határon átívelő együttműködés folyamatos bővítése. A program hozzájárul a négyeshatár-mentén élő népek és nemzetiségek, kulturális és gazdasági együttműködésének fokozásához.

Missziónk a térség fejlődését szolgálja, de előfordulhat, hogy településenként igen jelentős különbséggel jelenik meg annak eredményessége. Sőt azt is lehetségesnek tartjuk, hogy lesz olyan település, ahol a minimumként tervezett öt éves időszak alatt szinte semmit sem tudunk előre haladni.

Tisztában vagyunk küldetésünk jelentőségével és végrehajtásának erkölcsi kötelességével, ezért igyekszünk azt olyan szellemi és emberi szinten megoldani, hogy azt a legmostohább körülmények között is képesek legyünk huzamosabb ideig fenntartani.

AranyosSziget, 2014. május 30.

Nick Ferenc mkl, a Falvak Kultúrájáért alapítvány kuratórium elnöke,
a Kultúra Lovagrendje alapítója, beregmisszionáriusa